Veelgestelde vragen

 • Beroepsgeheim

  Als psycholoog geregistreerd bij de Belgische Psychologencommissie volg ik de deontologische code van deze orde. Deze is via de onderstaande link te raadplegen.

 • Privacy en omgang met de informatie die ik van jou krijg.

  Ik hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer: de informatie die ik over jou verzamel, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van GDPR(2016).

  Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld om de meest adequate hulp te bieden. Zo wordt er basisinformatie (vb. jouw naam, adres,...) alsook meer gevoelige informatie ( jouw familiale situatie, jouw gezondheidsgegvens,...) bijgehouden.

  Al jouw persoonlijke gegevens worden door mij veilig bewaard in een persoonlijk dossier waarin jouw behandelplan een plaats krijgt. Je kan een afschrift krijgen van dit dossier. Het dossier wordt bewaard volgens de wettellijke termijnen ( 30 jaar) en kan worden opgevraagd ook na het stoppen van de therapie. Jouw gegevens worden daarbij enkel bewaard, ingekeken en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor deze diensten. 

  Als het aangewezen is om anderen te informeren over of te betrekken bij jouw traject, dan bespreken we dit. Ik heb hierbij wel jouw toestemming nodig om gegevens te delen. 

 • Jouw rechten als patiënt

  De rechten van de patiënt zijn bij wet bepaald. 

  Meer info over jouw rechten vind je in onderstaande link.

   

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?