Psychologische hulp aan kinderen-jongeren-jongvolwassenen.

De manier waarop kinderen jongeren en jongvolwassen hun on-welbevinden uiten, neemt diverse vormen aan:

angsten-agressie-assertiviteitsproblemen-automutilatie-bedplassen-burn-out-conflicten-depressie-faalangst-gedragsproblemen-gezinsproblemen-stressklachten-trauma

Wanneer moet je je zorgen maken?

Wanneer is een consult nodig? 

Kom vrijblijvend voor een verkennend gesprek waar je informatie krijgt, advies kan inwinnen en een beslissing tot actie kan nemen.

Therapie: een uniek traject!

 "Consultatie op maat" verwijst naar het feit dat therapie verschillende vormen kan aannemen. Ieder persoon is uniek, de begeleiding is dan ook gericht op wat er nodig is voor jou.

Je kan bij mij terecht voor:

  • Individuele sessies: we willen onderzoeken welke impact problemen hebben, welke zorgnoden je hebt en hoe die worden beantwoord en dit op de verschillende levensdomeinen: vriendschappen, school, relaties, wensen en dromen... om te begrijpen wat maakt dat je je slecht voelt.  Het ​​​​aanleren van een vaardigheid, het leren omgaan met emoties en stress in een veilig kader helpt om een antwoord te bieden. 
  • Sessie met jonge kinderen: via gesprek, tekeningen en spel geven jonge kinderen uiting aan hun gevoelens en kunnen we begrijpen hoe het kind functioneert en ontwikkelt. Het is "anders spelen" dan thuis want in aanwezigheid van een volwassene die aandacht heeft voor de thema's die het kind aanbrengt alsook voor het type relatie dat het kind aangaat.

Familietherapie

Gezinstherapie helpt om emotionele verbinding te maken. Ik volgde een opleiding in de gezinstherapie en volgde een opleiding in de hechtingsgerichte gezinstherapie voor depressieve jongeren. Ik wil mij verder specialiseren in het ondersteunen van de relaties tussen mensen.

Binnen onze relaties streven we ernaar om aanwezig te zijn: " er te zijn voor elkaar". Soms zijn we niet geconnecteerd met elkaar en zelfs al zijn we er voor elkaar, we zijn niet afgesteld op elkaar. Herkenbaar? ... samen maar toch zo alleen?

Terug verbinding maken, vertrouwen opbouwen in de andere, ondersteunt het zelfvertrouwen om eigen keuzes te maken. We focussen samen op de sterke " veerkrachtige" kant van het gezin  om  de moeilijkheden aan te pakken en  in de onderlinge relaties plezier te ervaren. Ouders, broers en zussen helpen  mee om de doelstellingen te bereiken.

Als therapeut help ik mee om de rollen, de posities en  de ongeschreven regels binnen families te  bespreken en te coachen.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?