Over Michèle

Geboeid door relaties en gepassioneerd door kwaliteit, met een zekere fierheid over het vakmanschap van klinisch psycholoog. Vanaf het begin van mijn studies zette ik mij in voor de doelgroep kinderen en jongeren. Later kwam de focus op gezinnen en de context van kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen mee kan helpen en kan supporteren voor diegene die in moeilijkheden zit.  Het gezin bezit vaak de kennis over de oplossing van het probleem.

Ik zie  ouders die in stilte lijden voor hun kind. Anderzijds voelen vele jongeren zich helemaal alleen in moeilijke situaties.  Verbinding, vertrouwen geven, verbeteren van relaties staan dan hoog op de agenda.

Tijdens mijn loopbaan als kinderpsychologe maakte ik een aantal omwegen via bestuurlijke functies. Deze helpen mij, om met een verruimde blik, mij in te zetten voor de hulp aan kinderen en jongeren.

Ik ben psycholoog én psychotherapeut.

Dit betekent dat ik een wetenschappelijke basisopleiding heb in de psychologie én een voortgezette opleiding,na mijn basisopleiding, heb gevolgd: 
 

  • Afgestudeerd in 1987 als licentiate in de klinische en ontwikkelingspsychologie
  • Voortgezette opleiding systeem-en familietherapie aan de UCL 2005. 
  • Diverse vakspecifieke opleidingen
  • Gecertificeerd psycholoog met visumnummer:295047
  • Geregistreerd bij de psychologencommissie: 632105993
  • Ik ben tweetalig Nederlands /Frans en kan gesprekken in beide talen voeren.

                                                                                                                     

Voor zorgorganisaties

Ik ben gecertificeerd Quality Improvement Coach om verbeterteams in de GGZ-organisaties te begeleiden. 

Mijn bestuurlijke ervaringen maken dat ik een ruim beeld heb over de sector GGZ.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?