Privacy verklaring MP-COM bvba.

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Michèle Pecqueux, wordt verwezen naar de vertegenwoordiger en verwerkingsverantwoordelijke voor MP-COM bvba, met maatschappelijke zetel in de Menenstraat 289 te 8560 Wevelgem. 

Wanneer je beroep doet op de diensten van Michèle Pecqueux, vertrouw je haar jouw persoonsgegegevens toe. Het kan ook zijn dat Michèle Pecqueux jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van de diensten van MP-COM. Deze privacyverklaring wil jou duidelijkheid bieden over de gegevens die Michèle Pecqueux verzamelt, waarom deze verzameld worden en wat hiermee wordt gedaan. Hierbij wil Michèle Pecqueux er je tevens op wijzen dat Michèle Pecqueux steeds ter beschikking staat om aanpassingen in de gegevens te doen indien je dit wenst. 

Welke gegevens verzamelt MP-COM?

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie( mat name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens. Ook meer gevoelige info (met name jouw psychische gesteldheid, info over jouw familiale situatie, jouw seksuele geaardheid, e.d.) voor zover nodig voor de behandeling, wordt veilig bewaard in het persoonlijk dossier. 

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Michèle Pecqueux, moet je jouw identificatiegegevens meedelen: dat gebeurt voor het maken van  een afspraak, bij een eerste gesprek, bij het invullen van een contactformulier op de website of via het maken van een afspraak in de online-agenda. Al deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van MP-COM of via een papieren dossier. 

Het kan ook zijn dat Michèle Pecqueux gegevens over jou ontvangt vanwege depersoon die op de diensten van Michèle Pecqueux een beroep doet, omdat je bv. een familielid of zorgverstrekker van die persoon bent en omdat deze gegevens relevant zijn voor de diensten die Michèle Pecqueux aan deze persoon verstrekt. 

Hoe gebruikt MP-COM deze gegevens?

MP-COM bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De informatie die Michèle Pecqueux verzamelt, wordt behandeld volgens de bepalingen van de GDPR betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.

MP-COM gebruikt jouw persoonsgegevens in hoofdzaak omdat dit nodig is om de zorgdiensten of sociale diensten te kunnen leveren en beheren waarvoor haar tussenkomst is verzocht ( afsprakenbeheer, facturatie, oplossing van klachten of technische problemen). Hiertoe is Michèle Pecqueux gehouden aan geheimhouding en worden jouw gegevens enkel bewaard, ingekeken en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de diensten. 

Concreet kunnen jouw gegevens worden gedeeld met :

-administratieve diensten vb. mutualiteiten

-boekhouder vna MP-COM: beheer van facturen

-online afspraaksysteem 

-cloud providers

Anderzijds kunnen jouw gegevens ook worden gedeeld ten behoeve van wettelijke verzoeken van de overheid en indien een rechtsvordering wordt opgestart. Hiervoor kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgemaakt aan rechtbanken, gerechtsdeurwaarder en advocaten, indien nodig.

MP-COM doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. Hiertoe bewaakt MP-COM de toegang tot deze gegevens door de contractanten. 

Hoe kan je jouw gegevens laten aanpassen?

Via mail of per brief kan je jouw wens uiten om jouw gegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te wissen. In iedere situatie engageert MP-COM zich om het nodig te doen om hieraan tegemoet te komen. Een klacht of datalek kan ook worden gesignaleerd.

Indien je meent dat jouw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt en dat jouw privacyrechten niet worden gerespecteerd, is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Zolang het nodig is voor de verwerking van de gegevens. 

cfr. verwerkingsregister

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door MP-COM. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. MP-COM zal alle wijzigingen van deze privacyverklaring op deze pagina aangeven.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?